Loading...
Дуп Карпош – Кичево
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Дуп Карпош – Кичево

November 22, 2016

Детален Урбанистички план за дел од населбата “КАРПОШ 3″

(опфат помеѓу ул.”Маршал Тито”, “Рудничка”, “Пиринска” и “Арсо Војдода”)

ОПШТИНА КИЧЕВО

Планска Документација – Плански Период 2011 – 2016

Ако сакате да го погледнете целосниот план кликнете на линкот