Loading...
Дуп Блок 10 – Гевгелија
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Дуп Блок 10 – Гевгелија

November 22, 2016

Детален урбанистички план за БЛОК 10 – (10.1, 10.3, 10.4 и 10.5)

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Планска ДоДуп Блок 10 – Гевгелијакументација – Плански период 2012 – 2017 год.

Ако сакате да го погледнете целосниот план кликнете на линкот