Loading...
Дуп Берово – Блок 7
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Дуп Берово – Блок 7

November 21, 2016

Измена и дополнување на детален урбанистички план – Берово

Десна страна кеј Брегалница – Дел од блок 7

ОПШТИНА БЕРОВО

Плански период 2012 – 2017

Ако сакате да го погледнете целосниот план кликнете на линкот