Loading...
Дуп Берово, Блок 1
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Дуп Берово, Блок 1

November 21, 2016

Детален Урбанистички план за “Градска Зона за Мало Стопанство – Блок 1

ОПШТИНА БЕРОВО

Планска Документација – Плански период 2012 – 2017 год.

Ако сакате да го погледнете целосниот план кликнете на линкот