Loading...
Дел од Блок 2 локалитет “ЧЕШМА”, КО Радишани, Општина Бутел
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Portfolio List
  • Close Video

Дел од Блок 2 локалитет “ЧЕШМА”, КО Радишани, Општина Бутел

November 21, 2016

Измена и дополна на урбанистички план за С.Радишани.

Дел од Блок 2 локалитет “ЧЕШМА”, КО Радишани, Општина Бутел.

Планска Документација период 2011 – 2021

Ако сакате да го погледнете целосниот план кликнете на линкот